Binder Clip

Brands

Binder Clip (15mm) 12's (SQ0105)

VC04A

Binder Clip (15mm) 12's (SQ0105) DOZ

Binder Clip (19mm) 12's (SQ0107)

VC04AB

Binder Clip (19mm) 12's (SQ0107) DOZ

Binder Clip (25mm) 12's (SQ-0111)

VC04AC

Binder Clip (25mm) 12's (SQ-0111) DOZ

Binder Clip (32mm) 12's (Sq-0155)

VC04AD

Binder Clip (32mm) 12's (Sq-0155) DOZ

Binder Clip (41mm) 12's (SQ-0200)

VC04AE

Binder Clip (41mm) 12's (SQ-0200) DOZ

Binder Clip (51mm) 12's (SQ-0260)

VC04AF

Binder Clip (51mm) 12's (SQ-0260) DOZ

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)